En helikopter, fyra raketer, konstverk, djur och mA�ngder av figurer.

PAPPIT_WS_TomTit6_612x411Listan pA? fantasifulla skapelser kan gA�ra lA?ng. Pappit gA�stade Tom Tits Experiment under fem dagar och skapade med bA?de personal och besA�kare.

Teambuilding

Under en eftermiddag fick personalen pA? Tom Tits Experiment skapa med Pappit under ledning av Ami MjA�nes. Uppgiften var att bygga en stabil och lekfull borg som skulle inspirera besA�karna att sjA�lva prova pA? att bygga med Pappit i familjeverkstaden. De 26 deltagarna delades upp i grupper om tre och fA�rsta mA?let var att tillsammans bygga en stabil grundstomme pA? borgen. NA�r det var gjort fick deltagarna slA�ppa fantasin fri och dekorera. Med liv och lust tog de sig an uppgiften och resultatet blev en hA�rligt, galen och fA�rgstark borg som stod stabilt i entrA�n under hela helgen. OvanfA�r, pA? vakt, svA�vade en drake.PAPPIT_WS_TomTit7_612x411PAPPIT_WS_TomTit1_612x411

A�ppen workshop

Under fyra dagar hA�ll Pappit A�ppen workshop fA�r Tom Tits besA�kare i familjeverkstaden. Det var underbart att se med vilken iver barn, vuxna och hela familjer jobbade med papprA�ren! De bollade idA�er, provade verktyg och metoder, jobbade sjA�lvstA�ndigt och i grupp. Leken och skapandet kan nu fortsA�tta hemma.
PAPPIT_WS_TomTit2_612x411 PAPPIT_WS_TomTit5_612x411PAPPIT_WS_TomTit3_612x411PAPPIT_WS_TomTit8_612x411
Tack Tom Tits Experiment! Pappit hoppas att detta kan bli ett A?terkommande samarbete.